Užitečné rady pro uchazeče

Standardním postupem při odpovědi na inzerát s volnou pracovní pozicí je napsat krátký průvodní dopis, ve kterém uvedete body, které obvykle nebývají obsaženy v životopise. Např. můžete vyjmenovat v čem můžete být užiteční pro podnik, jaké nové technologie a postupy můžete zavést atp.

K průvodnímu dopisu, který je obvykle v textu e-mailové zprávy připojíte jako přílohu životopis. Obvykle akceptovanými jsou životopisy ve formátech Word (.doc, .docx), LibreOffice (.odt) a .pdf.

Zadavatelé inzerce většinou požadují tzv. strukturovaný životopis, tím se v podstatě rozumí krátký popis činností (2-4 body), které jste vykonávali v každém uvedeném zaměstnání. Dále soupis absolvovaných škol a oborů, znalost jazyků a dovednosti (řidičský průkaz, schopnost programovat ve vyjmenovaných programovacích jazycích atp.)

Pokud ještě nemáte vyhotovený svůj životopis, můžete si stáhnout vzor, kde si pouze doplníte vlastní údaje.


K inzerovaným požadavkům zadavatelů inzerce

Občas se stává, že zadavatelé inzerují zdvořile řečeno nerealistické požadavky. Doporučujeme nebát se takových inzerátů a pokud vám v obecné rovině vyhovuje nabízená práce, prostě odpovězte. Při konečném vyjednávání si můžete vyjasnit situaci.

Ačkoliv Kariéra Guru odmítá zveřejňovat podvodné inzeráty, kde inzerent např. podmiňuje postup do 2. kola výběrového řízení zaplacením nějakého poplatku, nelze zcela vyloučit, že nějaký inzerent utají takovýto záměr a vyjeví vám jej až při dalším vyjednávání. Doporučujeme neakceptovat takové podmínky. Další uchazeče nejlépe ochráníte, pokud nám takovéto podvodné jednání ohlásíte e-mailem. Záležitost prozkoumáme a podvodný inzerát smažeme.

Obdobně doporučujeme neakceptovat požadavky, kdy např. jedna velmi známá velká firma nedávno na jiném inzertním serveru po uchazečích požadovala, aby v 6. kole výběrového řízení uchazeči vyhotovovali byznys plány, případové studie atd. maskované jako jakýsi “test” a to vše bez nároku na odměnu. Inzerent v podstatě žádal, aby uchazeči řešili jeho vnitrofiremní potíže a to zadarmo – bez nároku na mzdu.

Je vhodné se připravit na řadu standardních postupů, které dnes firmy mají připravené pro uchazeče.

Uvedeme si několik nejoblíbenějších:

 • Online test, kde na každou odpověď máte v průměru necelé 2 minuty, avšak pouhé přečtení zadání a možných odpovědí jedná otázky trvá 4 minuty.
 • Online test pro vysoce odbornou technickou pozici, kde budete několikráte dotazován, zdali filozof Faubry byl následován marxisty nebo zdali jeho analýzy problematiky jsoucna převážily nad jeho dialektickým rozborem historicko-behavioralistického přístupu k ekonomii.
 • Budete vyzývání, abyste zaslali nebo předložili vaše nápady (jak zachránit firmu inzerenta) – to vše zdarma, vaše nápady budou následně zneužity.
 • Budete provokováni nesmyslnými bludy, např. že válka proti Iráku v r. 2003 byla spravedlivá, protože “nepřítel byl připraven do 45 minut nasadit zbraně hromadného ničení”. Účelem takového trápení uchazečů je zjistit, zdali se rozčílíte nebo zdali jste ochotni pokorně přijímat bludy. V mnoha firmách preferují to druhé. Doporučujeme nenechat se zastrašit a rozhodnout se podle vlastního svědomí.
 • Můžete být dotazováni na různé standardní pracovní situace. Účelem je zjistit vaše obvyklé reakce. Např.:
  • Když jste zavaleni hromadou úkolů nebo objednávek, jakým způsobem je prioritizujete?
  • Jak jste reagovali, když jste dodali nějaký výstup, avšak protistrana s ním nebyla spokojena?
  • Přihodilo se vám, že kolega nedodal včas slíbené podklady a tím vás dostal do úzkých? Jak jste řešili situaci?
  • Stalo se vám, že jste museli pracovně jednat s odpudivou osobou, která propagovala jeden brutální zahraniční režim dlouhodobě provádějící etnické čistky vůči původnímu obyvatelstvu. Popište, jak jste postupovali.
  • Ocitli jste se někdy v situaci, kdy zákazník odmítal nebo shazoval všechno, co jste mu navrhli? Co jste následně udělali?
  • Když řídíte projekt, jakým způsobem plánujete jednotlivé kroky, aby vše perfektně šlapalo?
  • Jak jste se zachovali, když se na poslední chvíli změnilo zadání nebo termín projektu, za který jste zodpovídali?
  • Když někdy uděláte chybu, kterou byste rádi vzali zpět. Popište, kdy naposledy se vám to stalo, co vás k chybné reakci vedlo a zda jste to zkoušeli nějak napravit.

 

Ještě několik rad pro případy, kdy jste odmítnuti

Pokud vám přijde e-mail např. s textem “Vaše CV je impozantní, avšak již jsme si vybrali vhodnějšího uchazeče” a následující den zadavatel inzerce podá pracovní inzerát se stejným zněním, jako na který jste odpověděli, rozhodně nepodléhejte skepsi. Mezi nejmodernější trendy v HR sektoru totiž patří softwarové funkce zvaná “Odložené odmítnutí uchazeče”. Touto funkcí se chlubí některé pracovní portály a znamená pouze to, že HR manager dvěma kliknutími zamítne 140 uchazečů hned, avšak software rozešle e-maily se zamítnutím až po nastavené době např. po 14 dnech. Účelem těchto vypracovaných SW funkcí není trápit nic netušící uchazeče – účelem je podporovat dojem, že všem byla věnována patřičná péče.

Pokud jste byli odmítnuti více firmami, rozhodně to nemusí znamenat, že jste špatní. Naopak, když vám velká firma s 20 řediteli různých odborů sdělí, že “jste špatná/pochybná osobnost”, může to znamenat, že váš hypotetický nadřízený se vás zalekl. Bojí se, že byste jej brzy zastínil. V takových případech je ideálním řešením založit si vlastní firmu.

 

    
    

.

    
    

.

    
    

.